Regulamin składek członkowskich KS Stella Kielce

Na podstawie §24 pkt. 3 ust. d, Zarząd KS Stella Kielce w dniu 11.03.2019 r. ustala następującą wysokość składek członkowskich:

Członkowie honorowi – brak składki członkowskiej

Członkowie zwyczajni:
Składka dla członków zwyczajnych będących członkami przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, utrzymana zostanie do dnia 31.12.2020 r. obecna składka członkowska w wysokości 5zł/miesięcznie. Po dniu 31.12.2020 r. składka wzrastać będzie o 100% co rok aż do wyrównania ze składką obowiązującą członków zwyczajnych przejętych po 11.03.2019 r.
Dla nowych członków zwyczajnych opłaty i składki od dnia 11.03.2019 r. wynosić będą odpowiednio:
-   Deklaracja członkowska    – 60,00 zł/jednorazowo,
-   Składka miesięczna          – 30,00 zł/miesięcznie,

Członkowie wspierający – składka miesięczna w wysokości 70,00 zł.; deklaracja członkowska płatna jednorazowo – 60 zł. Zarząd KS Stella Kielce z uwagi na zainteresowanie dyscypliną sportu jaką jest łucznictwo osób nie uczestniczących we współzawodnictwie sportowym a chcącym trenować strzelanie z łuku (rodzice, sympatycy itd.) stwarza możliwość trenowania na obiektach KS Stella Kielce. Członkowie wspierający winni posiadać własny sprzęt łuczniczy. Uczestnictwo w rywalizacji sportowej będą finansować we własnym zakresie. Szkolenie i pomoc techniczna w ramach możliwości czasowych trenera. Powyższe ustalenia dotyczą członków trenujących łucznictwo. Nie ma możliwości wykorzystywania przedmiotowego statusu członkowskiego do wykorzystywania obiektów KS Stella Kielce na inne działania (wykorzystanie siłowni, sauny, hali sportowej, torów łuczniczych).
   

Składki członkowskie ustalane będą co roku do końca miesiąca marca. W przypadku nie podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały do kończ marca obowiązywać będzie stawka z roku poprzedniego.

Odwiedza nas 268 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander
przyjaciele