W Klubie Sportowym Stella od 1 kwietnia do 31 maja  2024 r. realizowany był  projekt z programem profilaktycznym „Veto wobec przemocy, alkoholu i  narkotyków”.Zadanie było współfinansowane przez Gminę Kielce.
Projekt polegał na:
1. Zapewnienie właściwego wsparcia i wiedzy młodym ludziom poprzez prowadzenie warsztatów profilaktycznych przez wykwalifikowanego specjalistę.
2. Wypromowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu, papierosów, internetu, narkotyków.
3. Uświadomienie uczestników projektu o zagrożeniach jakie niesie zażywanie używek.
4. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.
5. Szansa zarówno indywidualnego rozwoju jednostki jak i jej społecznej integracji (proces włączania osób o niższym statusie społecznym i ekonomicznym oraz osób o różnym poziomie umiejętności sportowych we wszelkie działania).
6. Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży w ramach wspólnych zajęć i zabaw.
7. Zwiększenie samodzielności uczestników.
8. Zdrowa i wychowawcza forma spędzenia wolnego czasu.
9. Przezwyciężenie osamotnienia i kompleksów oraz pokonywanie własnych słabości, zarówno fizycznych jak psychicznych.
10. Pozyskanie umiejętności psychomotorycznych poprzez aktywność fizyczną, które budują pozytywny wizerunek w oczach innych osób.
Cele realizacji zadania były następujące:
•    zapewnienie właściwego wsparcia poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych ze specjalistą posiadającym odpowiednie kwalifikacje,
•    promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, papierosów, używek i internetu, - poszerzenie wiedzy nt. szkód związanych z używaniem alkoholu oraz innych uzależnień behawioralnych,
•    przekazanie informacji uczestnikom projektu nt. dostępnych form pomocy na terenie miasta dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
•    nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz w trudnych życiowych sytuacjach, - propagowanie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży naszego regionu, - organizacja różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, - aktywne zagospodarowanie wolnego czasu.

Odwiedza nas 742 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan
przyjaciele